Home arrow สแตนลอย arrow สแตนลอยลายหล่อ
สแตนลอยลายหล่อ
ราคาสแตนลอยลายหล่อ สำหรับงานตกแต่ง Print E-mail
 รหัสขนาด ราคาSTL ราคาทอง   รหัสขนาด ราคาSTL ราคาทอง 
 tns001S 168x75 99 209  tns018 เถาวัลย์ 295x130 190 430
 tns001M 215x100 100 230  tns018B 140x63 65 135
 tns001L 225x120 165 350  tns019 505x245 300 500
 tns002S 130x80 90 175  tns019A 142x75 80 150
 tns002M 165x100 110 225  tns020A 140x60 85 155
 tns002L 195x120 185 320  tns020B ศรหยดน้ำ 128x50 6หุน 85 155
 tns003S 140x90 110 210  tns020C 123x62 85 155
 tns003L 225x150 250 435  tns020D ศรหยดน้ำ 140x50 85 155
 tns004 179x95 140 260  tns020E 145x105 85 155
 tns005 100x100 100 170  tns020F4 110x27 ศรแฉก 4 หุน เหลี่ยม 110 175
 tns006S 100x100 75 145  tns020F6 115x35 ศรแฉก 6 หุน เหลี่ยม 220 330
 tns006L 120x120 100 185  tns020G4 110x27 ศรแฉก 4 หุน กลม 110 175
 tns007S x110x110 100 180  tns020G6 115x35 ศรแฉก 6 หุน กลม 220 330
 tns007L 120x120 110 195  tns021 150x150 ตรารถแบนซ์ 90 195
 tns008 200x200(วงกลมดอกไม้) 110 275  tns022 192x113 165 275
 tns009 158x100 165 275  tns023 140x95 110 195
 tns010S 120x90 85 165  tns024 43x58 ขดหอย 70 100
 tns010L 140x100 100 200  tns025 108x50 โรมันหล่อ 105 170
 tns010SS 240x90 195 360  tns026 38x27ฟักทอง 1.5 ร้อยท่อ 6 หุน 70 95
 tns010LL 275x110 220 445  tns027 133x75 ตัว c เล็ก 110 180
 tns010SA 200x115 195 330  tns028 ฟักทอง 1.5" ร้อยท่อ 6 หุน 135 165
 tns010LA 237x128 220 420  tns029-4 62x32 ดอกไม้ร้อยท่อ 4 หุน 135 165
 tns0011 150x150 110 215  tns029-6 95x40 ดอกไม้ร้อยท่อ 6 หุน 270 350
 tns012S 100x80 85 155  tns029-1 120x60 ดอกไม้ร้อยท่อ 1" 550 700
 tns012L 135x100 110 205  tns030 อัญชันหล่อ 4 หุน 135 200
 tns012SS 200x80 195 330  tns031 ลายกนก 220 330
 tns012LL 270x100 250 475  tns032 ฟักทองก้านเกลียว 69 ซ.ม. 550 880
 tns012SA 205x117 195 365  tns033 วงรีฟักทอง 69x15 ซม. 1,050 1760
 tns012LA 265x148 250 470  tns034 200x200 วงกลมรวงข้าว 200 365
 tns0013 195x93 165 305  tns035 แผ่นไก่ 275 400
 tns014S 200x80 155 320  tns025S Sโรมัน 44.5x15.5 ซ.ม.ใหญ่ 385 715
 tns014L 230x80 180 375  tns030S Sอัญชัน 44.5x15.5 ซ.ม.ใหญ่ 420 750
 tns015 240x115 190 385  tns020S1 Sอัญชัน 13x40 ซ.ม. เล็ก 385 715
 tns016 250x110 210 420  tns024S Sขดหอย 44.5x15.5 ซ.ม.ใหญ่ 350 715
 tns017 270x130 330 550 แผ่นสแตนเลส ชุดลายมหามงคล 20 ซ.ม.x30 ซ.ม. 1,800 2,100
 
<< Start < Prev 1 2 3 Next > End >>

Results 3 - 3 of 3
 
maintenance by contentbiz.net