Home arrow เครื่องยิงไททาเนียม
เครื่องยิงไททาเนียม Print E-mail

การเคลือบฟิล์มบางไททาเนียมไนไตรด์ด้วยวิธีปัตเอตร์ริง
( DEPOSTION OF TITANIUM NITRIDE THIN FLIM BY SPUTTERING)

 
         
       
     ไททาเนียมไนไตร (TiN) เป็นวัสดุเซรามิคที่มีความเสถียรทางเคมีสูง ทนอุณหภูมิสูง (Refractorl hardness) มีสัมประสิทธิ์ความเสียดทานของผิวสัมผัสต่ำ นำไฟฟ้าได้ และมีสีทองปลั่งใกล้เคียงทองคำบริสุทธิ์ ทนการกัดกร่อนได้ดีกว่าเหล็กกล้าสเตนเลส และดลหะผสมซุปเปอร์อัลลอยที่ใช้ทำกังหันเทอร์ไบน์ มีความแข็งของวัสดุในสภาพฟิล์มบางสูงมากถึง 2.800 กิโลกรัมต่อตารางมิลลิเมตร เมื่อทำเป็นฟิล์มบางมากของไททาเนียมไนไตรด์ จะยอมให้แสงผ่านได้ แต่จะมีคุณสมบัติในการสะท้อนรังสีอินฟาเรดได้ดี จึงทำให้มีคุณสมบัตินำมาประยุกต์ใช้งานเชิงอุตสาหกรรมอย่างกว้างขวาง เช่น คุณสมบัติด้านความแข็ง อาจนำมาใช้เคลือบโมลด์โลหะให้มีอายุการใช้งานสูงขึ้น มีดกลึงละดอกสว่านขณะใช้งานมึอุณหภูมิสูงจากการขัดสีกันระหว่างชิ้นงานกับดอกสว่านหรือมีดกลึง การเคลือบไททาเนียมไนไตรด์จะช่วยลดการสึกหรอและอุณหภูมิของดอกสว่านภายใน ทำให้อาจยืดอายุการใช้งานถึง 2 – 10 เท่าตัว เนื่องจากการไม่เกิดปฏิกริยากับผิวหนังของมนุษย์ และให้สีทองปลั่งของไททาเนียมไนไตรด์เหมาะสำหรับใช้เคลือบเครื่องประดับ เช่น กำไร ตัวเรือนนาฬิกา กรอบแว่นตา แหวน ตุ้มหู เป็นต้น ซึ่งให้ฟิล์มเคลือบที่สวยงามคงทนต่อการขูดขีดหรือการกัดกร่อนของสารเคมี ถ้าเคลือบลงบนใบมีดโกนจะเพิ่มอายุความคมของใบมีดให้ยาวนานขึ้น เพราะเป็นสารที่ทนต่อการกัดกร่อน การนำไปเคลือบบนผิวด้วยโมล์ดฉีดพลาสติก พีวีซี จะช่วยลดการกัดกร่อนของสารเคมีลงได้มาก นอกจากนี้สัมประสิทธิ์ของความเสียดทานที่ต่ำกว่าเหล็กกล้าถึง 3 เท่า สามารถลดแรงอัดในห้องฉีดพลาสติกได้ถึง 30 % นอกจากนี้ ยังใช้ในการเคลือบเป็นขั้วต่อตัวนำกับสารกึ่งนำก่อนถึงขั้นอลูมิเนียม เนื่องจากคุณสมบัตินำไฟฟ้าและเป็นแนวกั้นมิให้ขั้วต่อตัวนำอลูมิเนียมเกิดการแพร่ผสมกับสารกึ่งตัวนำเมื่ออุณหภูมิการใช้งานสูง อันจะเป็นสาเหตูให้สารกึ่งตัวนำเสื่อมสภาพการทำงานเร็ว

     

 
 
maintenance by contentbiz.net